Als fotograaf van magazine en website Squashlife blog ik twee keer per maand over mijn eigen squashervaringen op en rond de squashbaan op woensdagavond. Hier flog (foto & stukkie tekst) ik over getallen.

Top squasher Sebastiaan met het getal 2020 op zijn shirt.....
Top squasher Sebastiaan met het getal 2020 op zijn shirt…..

Op de foto is het getal 2020 te zien op het shirt van top squasher Sebastiaan Weenink. Hij traint op de glazen baan van het Frans Otten Stadion; baan 21. Dit item gaat over getallen. Bent u goed in, of zeg je met, getallen? Welke onderstaande ‘cijfervragen’ kunt u beantwoorden?
Hoeveel banen heeft uw squashvereniging? Hoeveel leden en hoeveel actieve leden heeft de club; en hoe vaak spelen zij gemiddeld? Hoe oud is de squashclub, niet het gebouw, de vereniging? Hoeveel uur moet je trainen om squashpro te worden? Na gemiddeld hoeveel slagen is het balletje warm genoeg om de wedstrijd te starten? Hoe vaak wordt de bal geslagen tijdens een gemiddelde wedstrijd in de A, B, C, etc? Hoeveel keer raakt een balletje de achtermuur; gemiddeld per wedstrijd? Hoeveel slagen gaat een squashballetje gemiddeld mee? De antwoorden op bovenstaande vragen lijken me steeds minder makkelijk te beantwoorden. Ik kan me voorstellen dat de uitkomsten sportanalysten uitnodigen hieruit conclusies te trekken.

Zelf begrijp ik weinig van getallen. De vorm vind ik mooi, niet van alle. Hoe je ze optelt, aftrekt en met elkaar combineert en analyseert vind ik veel moeilijker. Tijdens de apres-squash werden we geprikkeld door een van ons, die in mijn beleving redelijk nieuwsfan is en verwees naar een nieuwsgebeurtenis waarbij een foutief geldbedrag op een rekening is overgemaakt. Zoveel geld, dat geen van ons, ik was gelukkig niet de enige, niet begreep hoeveel het was. Dus geen van de personen aan tafel en eromheen kon het getal op een juiste wijze uitspreken; was ‘t biljoen, triljoen, biljard? Dit is het foutief overgemaakt bedrag en hoe je het uitspreekt: 92,233,720,368,547,800 dollar, wordt niet vermeld in het nieuwsartikel.

Terug naar de alledaagse squashgetallen; hoe vaak traint u eigenlijk per week? Wat mij betreft belangrijker dan het getal dat u als antwoord geeft; vindt u dat genoeg?