Bedrijfsethicus & Filosoof VU en Hogeschool Rotterdam over verantwoordelijkheid nemen in organisaties, gevoel, intuitie en rituelen.

Een verrassend gesprek met Jelle van Baardewijk lector Bedrijfsethiek aan de Hogeschool Rotterdam. Hij is medewinnaar van de Scorates Beker met een kritisch boek over marktdenken. Van een bedrijfsethicus/filosoof verwacht ik niet direct een enthousiaste redenatie over de noodzaak van human skills zoals intuïtie, of een uitleg over de kracht van verbinding met de kosmos en reiniging van het lichaam middels rituelen. Hij pleit ook voor voor implementatie van rituelen in organisaties, immers die zorgen voor verbinding, dus betere communicatie. Voorts ben ik persoonlijk ook blij mee met  z’n opvatting dat we als mensen geen homo economicus zijn en ook niet als zodanig moeten worden gezien door de overheid en commerciële organisaties. (red: Zoals sinds najaar 2019 ook wordt bevestigd door Nobelprijswinnaar voor Economie Joseph Stiglitz. ‘It’s time to kill the gdp’ licht hij toe in zijn boek Measuring What Counts: The Global Movement for Well-Being.)

Jelle spreekt in onderstaande vijf videoquotes over bewustwording in organisaties. Hij stelt veel vragen en geeft heldere antwoorden over:  Waarom begint dat bij het individu? Wat is bewustwording en wat betekent het voor een individu om verantwoordelijkheid te nemen in een organisatie? Hoe handel je naar je moraal? En wat is ‘je hogere ik‘. En iets atypisch voor een denker; of niet? We spreken vooral ook over intuïtie, waar zit het, heb je het nodig, kan je het sturen? Tevens pleit de bedrijfsethicus over de noodzaak en de  invoering van rituelen in organisaties? Check vooral de vijfde video over ‘verkopfung en moral disengagment’.

Video 1: Ben je goed bezig op je werk? Wat is het goede, wat zou ik thuis doen? Wie is tante Annet?

Video 2: Kan je denken en handelen vanuit verschillende domeinen? Handel jij volgens het goede? Wat draag je bij aan jouw maatschappij?

Video 3: Verantwoordelijk nemen als bedrijf; het begint bij individu. Moral disengagement: je morele waarden niet meenemen naar je werk. Spreek je uit in de organisatie! 

Video 4: Intuitie: Waar zit het, je hebt het nodig, je kan het sturen!

Video 5: Je hogere ik, rituelen, Verkopfd en Moral Disengagement, rituelen in organisaties.